a
Un espacio que propone reflexionar sobre el urbanismo y la arquitectura en Euskadi.

Encuentranos en redes

The problems of comprehensive rehabilitation policies with the protection of property and socio-economic security

Olatz Grijalba Aseguinolaza 

Eider Camarero

Mikel Diaz de Ilarraza

Arritokieta Eizaguirre

Celia Lana

Nagore Urrutia

 

 

The final objective of this study is to critically analyze the impact of residential building renovation policies. These policies give priority, above all, to interventions that are comprehensive. However, these are limited to improving energy, accessibility and safety. 

Even so, there are other areas that are also key, but are excluded from these strategies, such as protecting built heritage or alleviating the social imbalance of cities. 

This research project foresees four years of work. This first year has been used to define the context and collect data from one of the capitals of the Basque Country (San Sebastian). Data were sought from the three areas mentioned: rehabilitation interventions, levels of protection of the heritage of residential buildings and vulnerability indices. This information has been grouped together in a GIS-type computer resource. 

After introducing and combining data from these three areas, one could say that several conclusions emerge: how has the heritage protected by rehabilitation been distributed, how have subsidies been distributed in vulnerable areas and from what call comes the rehabilitation grants.

2018
Housing Lab

``Hiri berroneratze estrategien barnean, garrantzi berezia dute eraikin eskalan egindako birgaitzeek. ``

Fragmentos selecionados (VO): 

,,

Hiri berroneratze estrategien barnean, garrantzi berezia dute eraikin eskalan egindako birgaitzeek. Azken hamarkadan, gainera, administrazio publikotik bultzada berezia eman zaie integralak deituriko esku-hartzeei, horiek eraikinak egungo bizigarritasun, segurtasun, irisgarritasun eta eraginkortasun energetikoaren eskakizunetara egokitzeko aukera ematen baitute. 

 

,,

Horrela, azken urteotan, era honetako esku-hartzeen lehenespenaren ondorioz, hobekuntza energetikoa bilatzen duten birgaitzeak areagotu egin dira. Hala ere, aurrerapen hau, funtsezkoak diren beste helburu batzuen kalterako gertatu da, eraikitako ondarearen babesa edo hirien desoreka sozialaren arintzea, esaterako. 

,,

Ildo horretan, gaur egungo estrategien inguruko hausnarketa beharrezkoa da hiri mailan, horiek desoreka sozio-ekonomikoan zein ondare balioan duten eragina aztertzeko, etxebizitzen birgaitze politiken inguruko gogoeta sortzeko eta horiek eguneratzeko proposamenak zehazteko. 

,,

Ikerketa osoak EAEko hiru hiriburuak izango ditu oinarri, tamaina erdiko hiriak izanda hiri mailako azterketa orokorrak egitea ahalbidetzen baitu. Horrela, aztertutako alderdien artean sortzen diren uztarketa mota ezberdinak tipifikatu eta eragina duten faktore edo alderdiak identifikatu daitezke. Ondoren, auzo mailako azterketek, ezaguera sakonagoa ahalbidetuko dute, eskala estrategikotik akzioetara iristeko beharrezko informazioa emanaz. Lehenengo fase honetan lanaren oinarri izango diren funtsak ezarri dira eta, hiri eskalan, deskribatutako hiru alderdien antolamendu espazialaren ikerketa garatzeko beharrezkoak diren tresna eta metodoak diseinatu dira. Donostiako kasuan oinarritutako hiri azterketa burutu da horretarako.

,,

Babestutako ondare elementuak bildu dira, hauen babes mota (udalerriz gaindikoa edo udalerri mailakoa), babes maila eta kokapena hartuz. Donostiako kasurako, Hiria Antolatzeko Plan Orokorreko Katalogoak (Donostia, 2010) zein Hirigintzako eta Eraikitako Ondarea Babesteko Plan Bereziak (Donostia, 2014) Donostiako udalerrian kokatutako ondare babesa duten elementuak jaso eta sailkatzen dituzte. Babes hau udalerri mailakoa edo honez gaindikoa izan daiteke, udalerriz gaindiko babesa duten elementuak ere bertan biltzen baitira.

Olatz Grijalba Aseguinolaza 

olatz.grijalba@ehu.eus 

Housing Lab

» - «

Research and critical analysis related to the evolution of housing in Euskadi for recognising new challenges