a
Un espacio que propone reflexionar sobre el urbanismo y la arquitectura en Euskadi.

Encuentranos en redes

Erosotasunaren analisia NZEB etxebizitza kolektiboetan Passivhaus estandarrekin Euskal Autonomia Erkidegoan. Etxebizitza sozialak Bilbon

Iñigo Rodríguez Vidal

Xabat Oregi Isasi

Jorge Otaegui Arce

 

 

Lan hau “PASSIVHAUS ERAIKUNTZAREN ARAUA ETA BERE APLIKAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA NAFARROAKO FORU ERKIDEGOAREN KLIMA EREMUAN EBALUATZEKO Doktore Tesiaren garapenean hasitako ikerketetatik abiatuta garatzen da. BABESA OFIZIALAREN KASUAREN ETXEBIZITZA KOLEKTIBOA ”defendatu zuen Iñigo Rodríguez Vidalek 2015eko abenduan Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Sailean (https://addi.ehu.es/handle/10810/17870).

Eguzkiaren erradiazioaren balio nahiko baxuak dituzten klimetan garatutako energia norabide kontserbadorean definitu zen Passivhaus estandarra jatorriz, azterketa hau Euskal Autonomia Erkidegoan dauden klimetan Passivhaus estandarraren araberako eraikuntzak ondorioak aztertzen saiatu zen. eta Nafarroako Foru Komunitatea, elkarren artean oso desberdinak, baina guztiak neguan zorroztasun txikiagokoak eta udan handiagoak direnak, deskribatuko ditugun zona klimatikoen arabera bi efektuen intzidentzia handiagoa edo txikiagoa dutenak.

Aurreko puntutik, Passivhaus estandarrak zona klimatiko bakoitzerako duen aplikagarritasuna ebaluatzea zen helburua. Helburua lurralde politikoetako toki klimatikoetara egokitutako azterketa egitea zen, eta eraikuntza eta joera tipologiko egokiak markatzea Europako energia aurrezteko araudira hobeto egokitzeko.

Ikerketak hilabete beroetan eraikinen portaera erosotasun termikoari dagokionez ebaluatu nahi zuen, estrategia onenak definituz maila optimoen barruan egon daitezen. Kontuan izanik proposatutako hozte pasiborako irtenbideak, hala nola aireztapen naturala, gaueko gehiegizko aireztapena (mekanikoa eta naturala) eta lurrarekiko kontaktuaren hoztea, berotzeari erantzuteko ohikoenak direla hozte sistema aktiboak aukeratu aurretik, hiri inguruneetan eraikin kolektibora egokitzearen inguruan hausnartu zuen etxebizitza publikoko urbanizazioen tipikoa. Berotzea saihesteko beste sistema pasibo batzuek, irtenbide arkitektonikoek (eguzki babeseko egitura finkoak), eguzki babeseko sistema mugikorrek (kanpoko pertsiana islatzaileak) ebaluatu al da klima gune desberdinetako berotze posibleen egoera nahikoa hobetzen duten ala ez. Era berean, eraikuntza sistema desberdinak nola jokatzen diren ebaluatu zen, inertzia termiko handiago edo txikiagoarekin, ezarritako barrutietan erosotasun termikoa lortzerakoan.

Ikerketa honek ikerketa teorikoan lortutako emaitzak kontrastatu nahi ditu EAEko gizarte babeseko etxebizitzen araudiaren arabera eraikitako etxebizitzen erabiltzaileen artean inkestak kontrolatu eta eginez.
Ikerketaren helburuak hauek dira:

Aurreko ikerketak lortutako ondorioak berrestea, inkesten eta jarraipenaren bidez;
Passivhaus arauaren arabera eraikitako etxebizitzen erresilientzia ebaluatzea gero eta bero olatu biziagoetarako;
Erabiltzaileek berotzearen aurkako babes neurriak nola erabili dituzten eta horiek berotzeko orduak murriztean duten eragina ebaluatzea;
Klima errespetatzen duen hobekuntza osoa.

2019
Etxebizitza laborategia
2020 Fasea

``... lurralde politikoetan aurkitzen diren ingurune klimatikoetara egokitutako azterketa... ``

Fragmentos selecionados (VO): 

,,

..la Arquitectura no es una libre actividad artística, sino una profesión basada en la ciencia y encaminada a la solución de problemas. Estos problemas, además deben ser descubiertos e identificados, y no definidos o inventados por diseñadores. De aquí la conclusión de que la arquitectura y los ámbitos relacionados del diseño (como diseño urbano, arquitectura paisajística, diseño de interiores, y hasta cierto punto, también el diseño industrial) forman en su conjunto un campo de diseño del entorno.”

Ahondando en la cuestión continúa:

“El objeto del diseño del entorno no consiste en dar a los que lo practican la oportunidad de expresarse artísticamente,….la satisfacción profesional de un diseñador ha de provenir de la identificación y solución de problemas. Entonces, el objetivo del diseño sería crear entornos y componentes que se ajustasen a las necesidades de los usuarios, es decir, crear los ambientes y su relleno para que presten apoyo a los usuarios, sus deseos, sus actividades, etc….Esto significa que los productos de tal diseño (edificios y otros entornos físicos) deben basarse en la comprensión de las cualidades humanas, ajustarse a las mismas y prestarles apoyo (to be supportive)”.

Más adelante señala que:

“…el diseño se convierte en una aplicación del conocimiento basado en la investigación científica; este conocimiento significa conocer y seguir la literatura especializada para poder basar los diseños en los últimos avances de la investigación científica, y no en las preferencias personales del diseñador, su intuición y cosas por el estilo, aunque estas últimas sirvan para ayudar a formar hipótesis que necesitan ser demostradas, antes que aceptadas a fuerza de ser deseadas”.

Nos indica además que “esta investigación científica debe estar presente no únicamente en el propio proceso de diseño, sino en toda la secuencia de actividades esenciales que deben precederlo (como el análisis del problema o la programación (lo qué ha de ser diseñado y porqué) o sucederlo (como la evaluación posterior a la ocupación del entorno)”.

Finalmente, indica el proceso para evaluar el éxito de un diseño, siendo necesario encontrar respuesta a dos preguntas: -Una primera cuestión que debemos hacernos, “¿Qué debe hacer el diseño para solucionas su(s) problema(s)? Es

necesario saberlo para poder juzgar si los problemas están realmente solucionados, o lo que es lo mismo efectuar una evaluación posterior a la ocupación del entorno [post-occupancy evaluation] en lugar de hacer crítica arquitectónica que únicamente representa las preferencias personales del crítico, careciendo así de todo interés y valor.”

-Una segunda cuestión primordial para saber si un diseño tiene existo consiste en saber que “si un diseño está destinado a crear un entorno mejor, uno necesita saber: ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se sabe qué es mejor? etc.”.

Iñigo Rodriguez

inigo.rodriguez@ehu.eus